Taksinkuljettajan vaatimukset

Taksin kuljettajan vaatimukset

Taksinkuljettajan täytyy olla suhteellisen nuhteeton. Seuraava listaus on yksinkertaistettu ja kannattaa kysyä poliisilta, mikäli epäilyttää täyttääkö taksinkuljettajan vaatimukset.

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) omaa B-ajokortin, myös toinen vaihe tulee olla suoritettu
2) on alle 70 vuotta vanha
3) täyttää C- ja D-luokan ajokorttia koskevat terveysvaatimukset
4) on suorittanut taksinkuljettajakurssin ja siihen kuuluvat kokeet
5) soveltuu ominaisuuksiltaan taksinkuljettajaksi
6) omaa riittävän suomen kielen taidon

Hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi, jos on viiden vuoden aikana:

1) syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, kulkuneuvon kuljettamiseen
oikeudetta tai osoittanut vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan
2) ollut ajokiellossa
3) syyllistynyt henki- tai seksuaali- tai muuhun rikokseen
4) syyllistynyt tekoon joka osoittaa olevansa sopimaton taksinkuljettajaksi
5) on poliisin rekisterin mukaan epäsopiva kuljettajaksi.

 

Tarkemmat tiedot voit tarkistaa alla olevan linkin avulla löytävästä infosta:

Täydelliset taksinkuljettajan vaatimukset