15.3.2017 Lehdistötiedote 15.3.2017

TIEDOTE 13.3.2017                                         

JULKAISUVAPAA 15.3.2017 klo 8:00

TAKSIT SYRJINNÄSTÄ VAPAAKSI ALUEEKSI

Helsingin Taksipalvelu Oy (aputoiminimi Menevä) on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Suomen toiseksi suurin taksiyritys käynnistää viikolla 11 ajoneuvoissaan sekä verkossa näkyvästi kampanjan, jonka tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä ja poistaa syrjintää, ensimmäisenä Suomessa.
 

”Meille tärkeintä on tarjota turvallinen matka kaikille. Usein kuljettajamme sanovat, että jokainen asiakas ansaitsee kyydin – huolimatta kunnosta tai käyttäytymisestä. Mutta kuitenkin myös kuljettajat ansaitsevat turvallisen kyydin.” – Toimitusjohtaja Tuomo Halminen


HTP:n palveluksessa työskentelee huomattava määrä henkilöitä, joilla on etninen tausta. Heihin kohdistuvaan syrjintään halutaan nyt erityisesti puuttua. Vuosien 2016 ja 2017 aikana toteutettujen haastattelujen pohjalta tunnistettiin myös muita kuljettajien kohtaamia ongelmatilanteita. Syrjintää ja epäasiallista käytöstä huomattiin kohdistuvan työntekijöihin niin asiakkaiden kuin muidenkin alan toimijoiden taholta. Syrjintä ilmenee monimuotoisesti: loukkaavin sanoin, pois sulkevana, töiden vaikeuttamisena, välttelemisenä, häiritsemisenä ja asiakkaiden toimesta ääritapauksissa myös fyysisenä.


”Haluamme julistautumisella käynnistää pitkäjänteisen toiminnan näiden arvojen levittämiseksi ja jalkauttamiseksi sinne, missä ihmiset konkreettisesti ovat – olipa sitten kyse asiakaspalvelusta tai vaikkapa rekrytoinnista. Me haluamme kertoa, että meidän kanssa on hyvä toimia ja että otamme asian vakavasti.”– Toimitusjohtaja Tuomo Halminen


Yhdenvertaisuussuunitelman tavoitteet kiteytyvät viiteen kohtaan:

§ 1 Automme ja toimitilamme ovat syrjinnästä vapaita alueita – me toivotamme kaikki tervetulleiksi!

§ 2 Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme ja työntekijöitämme tasavertaisesti – riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista henkilöön liittyvistä ominaisuuksista.

§ 3 Huomioimme erikoistarpeet ja tuotamme luotettavaa palvelua.

§ 4 Kaikilla – niin asiakkaillamme kuin työntekijöillämmekin – tulee olla mahdollisuus turvalliseen matkaan.

§ 5 Edistämme yhdenvertaisuutta ja ehkäisemme syrjintää aktiivisesti. Otamme kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä ja häirinnästä vakavasti.

 

”Helsingin Taksipalvelu Oy haluaa samalla ravistella kliseistä mielikuvaa takseista. Taksien kuljettajat hoitavat työnsä hyvin. Putous-ohjelmasta tutuksi tullut sketsihahmo Aimo Sonni ei osu tämän päivän taksinkuljettajan kuvaksi.” – Toimitusjohtaja Tuomo Halminen


Menevä-taksit haastavatkin kaikki pääkaupunkiseudun taksialan toimijat julistautumaan syrjinnästä vapaaksi!


Lisää kuljettajien tarinoita löydät kampanjasivustolta: http://www.tervetuloakyytiin.fi


Muita syrjinnästä vapaita alueita: http://www.yhdenvertaisuus.fi/kampanjat/syrjinnasta_vapaa_alue/


Tietoa yrityksestä: http://www.helsingintaksipalvelu.fi/www/?s=yrityksesta&id=6


MENEVÄ-taksit www.menevä.fi

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Tuomo Halminen, Puh. 050 520 8706, tuomo.halminen@helsingintaksipalvelu.fi