30.6.2016 Taksat nousevat 1.7.2016

Valtioneuvosto on päättänyt liikenne- ja viestintäministeriön esityksestä 29.6.2016, että 1.7.2014 voimaan tulleita kuluttajilta perittäviä enimmäishintoja korotetaan keskimäärin 1,15 prosentilla 1.7.2016 alkaen. Korotus sisältää vuoden 2015 taksakorotuksen, jonka valtioneuvosto jätti tuolloin hyväksymättä.

Perusmaksut säilyvät ennallaan: perusmaksu on 5,90 euroa ja korotettu perusmaksu 9,00 euroa (5,36€ ja 8,18€ alv 0 %).

1,15 %:n korotusosuus jaetaan aika- ja matkataksalle siten, että 30 % siitä kohdistuu aikataksalle ja 70 % ajomatka-taksoille.


Lisämaksujen korotukset 1.7.2016

Avustamislisä B:n osalta Valtioneuvosto muutti asetusta siten, että niin sanotun porrasvetolisän voi periä nyt myös rakennuksen ulkoportaissa tapahtuvasta avustamisesta. Lisän suuruus on 31,40 euroa (28.55€ alv 0 %).

Lentokenttälisä nousee 2,3 eurosta 2,5 euroon (2,27€ alv 0 %).

Avustamislisä C:n, ts. paaritaksin avustamislisän osalta Valtioneuvosto muutti asetusta siten, että 1.7.2016 lisän voi periä ainoastaan suoritettaessa kuljetuksia Trafin paaritaksisuosituksen mukaisella ajoneuvokalustolla. Samoin Taksa III:sta voi periä ainoastaan Trafin paaritaksisuosituksen mukaisella ajoneuvokalustolla.Ystävällisin kesäterveisin,

Suomen Taksiliitto