7.9.2015 Lahjoitus Punaisen Ristin katastrofirahastoon

Osoituksena yhteiskuntavastuustamme olemme tänään lahjoittaneet Punaisen ristin katastrofirahastoon 2000€. 

Helsingin Taksipalvelu Oy